Het is een onwerkelijke ervaring jezelf vastgelopen aan te treffen in een woud van regels, afspraken en belangen. Terwijl het toch echt de bedoeling was die collega’s in verzuim weer ‘passend’ werk te begeleiden. Een vervelende ervaring, fijntjes becommentarieerd door mensen die ik begeleidde. De spiegel word je voorgehouden door de beste kandidaat voor die rol.
Als de pijn van het gekwetste ego wegtrekt, komt het heldere inzicht. Wat was me overkomen? Een mix van de ander willen redden, achter de feiten aanlopen en onervarenheid met de kleine lettertjes van het casemanagement handboek. Maar vooral vergat ik te vertrouwen op mijn eigen ervaring en intuïtie.
En nu concreet. In mijn rol als casemanager heb ik geleerd, dat het proces moet kloppen. Speel het spel volgens de regels. Dan creëer je de speelruimte om de ander verder te helpen. Die ruimte heb ik nodig om stil te staan bij de behoeften van de medewerker. Als casemanager word je zorg en aandacht en betrokkenheid zichtbaar als je acties corresponderen met de fase van het spel.
In de wereld van Poortwachter is er al gauw veel druk. Allerlei processtappen moet je op tijd opleveren. Een probleemanalyse van de bedrijfsarts, het daarop gebaseerde plan van aanpak, de ‘ingrepen in de curatieve sector’ en de ‘passende begeleiding’. AVG gecodeerde beschrijvingen voor de juiste hulp. Veel gebeurt vanuit moeten en angst. We willen geen extra jaar betalen.
Die verplichtingen vallen medewerkers soms rauw op hun dak. Ongeveer 70% van de mensen valt uit met psychische klachten. Sommigen zijn murw geslagen en verweesd uitgevallen en willen even helemaal niets meer. Zeker niet op hun nek gezeten worden door een casemanager. Die staat symbool voor het veeleisende systeem. De casemanager neemt de wurggreep over, waaruit je net dacht weggedraaid te zijn. Ik voelde me soms net een koorddanser, balancerend op een slap koord boven het ravijn tussen regels en menselijke waarden. Daarmee stoppen, biedt lucht en licht en ruimte en goede oplossingen.

En hoe kom je dan aan de overkant? Dit heb ik geleerd.

1. Zie de mens. Kijk en luister naar de uitgevallen collega. Dat is een mens met behoeften. Die mens kan heel helder vertellen wat er loos is. Oordeel niet meteen. Verklaar niet direct alles. Het is een mens, geen casus of geval; geen burn-out, hernia, of whiplash. Ga direct in gesprek. Draai er niet om heen en noem de dingen bij de naam.

2. Stel samen een doel vast. Laat de belangen van de medewerker en de organisatie samenvallen. Vertel elkaar je wensen en wees helder over wat kan en mag en wat niet. Dit gedeelde doel is een makkie als het welzijn van de medewerker net zo’n hoge prioriteit heeft als rendement, winst, kostenbesparing, kwaliteit of welk ander operationeel doel dan ook. Kortom het is eenvoudig als de mensen de waarden van de organisatie samen leven.

3. Zit boven op het proces. Ben de stappen voor. Blijf open staan voor veranderingen. Een nieuw re-integratiedoel, een extra onderzoek, zo krijg je het probleem achter het probleem in beeld. Benut de regels om de juiste acties in te zetten. Neem maatregelen die een goed resultaat opleveren.

4. Verhul en verpak niets. Zet de organisatie niet uit de wind als er fouten gemaakt zijn. Erken ze en los ze op. Doe dit samen met de leidinggevende en de specialisten binnen en buiten de organisatie. Zo heb je een mooi uitzicht op de onderstroom in organisaties. Als casemanager heb je een sterk en menselijk leiderschap naast je nodig. Alleen kan je niet zo veel.

5. Zorg ervoor, dat de leidinggevenden en medewerker hun rol pakken. Samen lossen zij zaken sneller op. Als casemanager vertraag je het herstel wanneer de medewerker en zijn leidinggevende er zelf goed uitkomen en jij je hiermee blijft bemoeien. Zij bedenken beter passende aanpassingen. Zij zijn de echte gesprekspartners.

6. Vier de successen. Toon de mooie resultaten. Ze luiden een nieuw tijdperk in, waarin de medewerker zich in balans, gezonder en realistischer toont. Het omkeren van oude patronen is knap. Dat is ook haalbaar voor anderen en straalt af op het team.

Tot slot. Ben je heerlijke professionele zelf. Creëer jouw ideale situatie. Als jij in een flow werkt, breng je de nodige magie. Dan ben je vrij. Ik plaats het herstel van uitgevallen collega’s in perspectief. Zij keren terug in het werk en de organisatie leert. Uiteindelijk werken zo gezonde mensen in gezonde organisaties. Heerlijk toch. Wil je dat ook realiseren, nodig me een keer uit voor een kop koffie. Off- en online denk ik graag mee over een ‘passende en werkende’ verzuimaanpak.