ONDERNEMERS & LEIDERS

Zoek je naar manieren om je eigen organisatie mee te krijgen in je plannen, om meer uit je mensen te halen, gewoonweg omdat je hun potentie ziet en de kansen wilt grijpen? Stel jij jezelf de vraag hoe kan ik de rest ook in beweging krijgen? Hoe kan ik mijn mensen laten inzien welke mogelijkheden er zich voor ons voordoen?

Wij maken voor zichtbaar hoe jij en je team functioneren, welke onderlinge patronen er zich voordoen en hoe de medewerkers reageren op jullie klanten en omgaan met de kansen die je zelf ziet. We hebben uitgebreid ervaring opgedaan met het meekrijgen van teams in de gewenste richting.

HOE GAAN WE TE WERK?

ONS TRACKRECORD

* Commerciële teams succesvol laten samenwerken in de benadering van klanten na een periode van te weinig klantencontacten in een moeizame markt

* Zelfstandige teams in de bouwsector samen slimmer laten functioneren, waardoor naast de onderlinge samenhang, de efficiency groter wordt en de klanten positiever benaderd worden

* Teams in de Zorg open en direct laten communiceren, zodat ze samen de werkdruk lager krijgen en hun cliënten positiever benaderen

* Binnendienst- en buitendienstmedewerkers op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde doelen en belangen laten samenwerken

* De afstemming tussen zelfstandige specialisten in buitendienst functies, hun teamleiders en de afdelingen werkvoorbereiding optimaliseren

* Management Teams helpen intensiever samen te werken, de onderlinge spanningen weg te nemen waardoor ze in staat zijn het beleid van de organisatie steviger uit te dragen

* Teams van hoogopgeleide professionals met grote project verantwoordelijkheid nauwer laten samenwerken en daarmee effectiever te werk gaan

* Ondernemersraden helpen sterker samen op te trekken en op een positieve en gelijkwaardige manier de samenwerking met de bestuurde aan te gaan

ONDERNEMERS & LEIDERS
ONS TRACKRECORD

HOE GAAN WE TE WERK?

Uitgebreide kennismaking en intake

We bieden altijd een op maat gemaakt programma. Daarin spelen we in op de specifieke situatie in jouw organisatie. We investeren in jou, de organisatie en jullie vragen. We betrekken jou en je medewerkers bij het opzetten van een passend programma.

Teamanalyse

InDeRoos biedt inzicht aan de hand van praktische analysemethoden. We tonen de onbewuste patronen, collectieve drijfveren en ideeën. Hiervoor maken we gebruik van non verbale analyse en Gedragsanalyse methodes. We geven feedback op een praktische en herkenbare manier. De teamleden weten direct waarover de rapporteren. Het is herkenbaar, voel- en merkbaar. Het maakt het team bewust van de onuitgesproken aannames, meningen en opvattingen. Ieder teamlid ontvangt een persoonlijke analyse.

Persoonlijke begeleiding

We staan naast jou als ondernemer en leider van het team. In persoonlijke gesprekken coachen we je in deze rol. We helpen je succesvoller, proactiever en zichtbaarder te opereren. Ook de teamleden krijgen individuele begeleiding aangeboden. We bieden inzicht en hulp bij het werken met hun eigen persoonlijke profiel. Zo vergroten we de zelfacceptatie en het open staan voor de kwaliteiten en eigenschappen van de collega’s; ook als deze sterk afwijken.

Samen, veilig en open

Onze aanpak biedt het team de veiligheid in openheid en gelijkwaardig samen te sparren over de samenwerking. Het team creëert zelf open en veilige communicatie. We bieden een programma waarin deze ervaringen versterkt en verstevigd worden. Ze zijn duurzaam en betrouwbaar; een fundament voor intensieve samenwerking.

Samen oplossen en verbeteren

De volgende stap is dan een kleinere om te zetten. Hoe gaan we de kansen benutten en de bedreigingen het hoofd bieden? De hernieuwde openheid, de erkenning van elkaar en de onderlinge samenhang versterken de zelfsturende kwaliteiten van het team. Samen vinden de teamleden de beste oplossingen. Deze worden gedragen en uitgevoerd. Ze zijn namelijk zelf en vooral samen bedacht.

InDeRoos heeft zich verdiept in jullie organisatie en de markt waarin jullie actief zijn. Vaak kennen wij de markt ook. We plaatsen jullie uitdagingen in perspectief, leggen verbanden en bieden daarmee een scherper zicht op uw kansen en oplossingen. Onze werkvormen helpen jullie betere keuzes te maken. Jullie stellen zelf plannen op die passen in de organisatie en direct op de planning komen.

Uitvoeren en doorgaan

We houden contact, evalueren mee en dragen bij aan het continu onderhouden en uitbouwen van de plannen en acties. Dit is de achilleshiel van elk verandertraject. Groots inzetten en dan al snel de plannen zien stilvallen en onvoldoende doorpakken.

InDeRoos houdt contact, belegt vervolg sessies en blijft bereikbaar voor vragen, hulp en ondersteuning. In het proces versterken we ook uw positie als leider en ondernemer. Samen met je team scherpen jullie je plannen aan.